VLS Lighthouse - - inspirasjon og veiledning
ANSVAR

For å skille mellom mine jobber i privat og offentlig virksomhet, ønsker jeg å påpeke at dersom dine utfordringer ligger innen psykiatri/rus, er det viktig at du kontakter din fastlege for å få hjelp og videre henvisning til riktig instans.TAUSHETSPLIKT

Jeg forholder meg til taushetsplikt etter Helsepersonelloven § 21:

"Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell"Website Builder drives av  Vistaprint