VLS Lighthouse - - inspirasjon og veiledning

Her er linker til noen nettsider det kan være nyttig å kjenne til:

  • Idébanken.org er en informasjonstjeneste om inkluderende arbeidsliv.

  • https://mindfitapp.no/ Programmet passer til alle typer mennesker som i gitte situasjoner, eller visse perioder i livet føler seg stresset, føler seg deprimert, trenger motivasjon eller er nedstemt og mangler energi.
Website Builder drives av  Vistaprint