VLS Lighthouse - - inspirasjon og veiledning
VIKTIG MELDING:
PÅ NÅVÆRENDE TIDSPUNKT HAR JEG IKKE ANLEDNING TIL Å TA INN NYE KUNDER, MEN DU ER HJERTELIG VELKOMMEN TIL Å FØLGE MEG PÅ FACEBOOK OG INSTAGRAM FOR OPPMUNTRING, INSPIRASJON OG RELEVANTE ARTIKLER :-)
 

Dersom du opplever livet som svært vanskelig, og/eller dine utfordringer ligger innen psykiatri/rus, er det viktig at du kontakter din fastlege (eller legevakt) for å få hjelp og videre henvisning til riktig instans.


 
Website Builder drives av  Vistaprint