VLS Lighthouse - - inspirasjon og veiledning
KONTAKT:
 
Mail:                    vibekelsh@hotmail.com
Telefon:               404 84 292
Besøksadresse: Kriken 9, Skodje

Du kan også sende meg en melding via facebook.
 

For å skille mellom mine jobber i privat og offentlig virksomhet, ønsker jeg å påpeke at dersom dine utfordringer ligger innen psykiatri/rus, er det viktig at du kontakter din fastlege for å få hjelp og videre henvisning til riktig instans.


 
Website Builder drives av  Vistaprint